Feeds:
Postitused
Kommentaarid

“Kreeka skeptik Kratylos nentis, et kõik, mis on olemas, on alalises liikumises. Kõik muutub kogu aeg. Et kõik pidevalt muutub, siis ei saa püsivat teadmist olla. Muutumatute tõdedeni maailma kohta pole võimalik jõuda. Räägitakse, et Kratylos ei soostunud mitte kellegagi rääkima. Tõsi küll, sellel ajal kui teised rääkisid, viibutas ta näppu. Kuid vastata polnud mõtet, sest kõik kogu aeg muutus.”

“Martin Heidegger: läheduse paradoks – mis on lähedal, tundub kõige kaugemana. Kõige olulisem on ligidal, aga me otsime seda kaugelt.”

“Kui inimestel on vaba tahe, miks nad siis harilikult teevad samu valikuid, mis kõik teisedki?”

“Inimese olemasolu eelneb olemusele, kuulutasid eksistentsialistid. Sellega peetakse silmas, et inimene ise määratleb ennast. Ta näitab oma tegevuse kaudu, kes ta on. Mingit olemust, mina või identiteeti ei ole juba ette olemas. Inimene seob end oma eluga, joonistab oma pildi, ja väljaspool seda pilti ei ole midagi.”

“Nietzsche: Inimeses on kunstnikku palju rohkem kui ta arvab.”

“Ebareaalne on palju võimsam kui reaalne. Sest miski pole nii täiuslik kui sa seda ette kujutad.”

“Kõik, mida omad, on teisipidi võttes see, mida võid kaotada.”

“Piinamine on ainult siis piinamine ja alandamine on ainult siis alandamine, kui sa valid kannatamise.”

“Ükskõik milline sõltuvus on lihtsalt püüd teistviisi sama probleemiga toime tulla. Narkootikumid, liigsöömine, alkohol, seks – see on lihtsalt soov rahu leida, põgenedes tegeliku elu ja hariduse eest. See on meie ajastu õun.”